HAVALE FEBRİL KONVÜLZİYONLAR(FK)

tarafından ces
0 yorum 6 gösterim

📌6 ay-5 yaş arası çocuklarda ateş ile beraber ortaya çıkan nöbetlerr havale denir.

Havale vakalarının büyük çoğunluğu yüksek ateş sonrası havale ve ardından orta kulak iltihabı,kulak arkasında yara veya çıban ya da bademciklerin şişmesi şeklinde seyreder.

📌Havale, ateşlenmeden itibaren ilk 24 saat içinde görülür ve hastalık sürecinde 2-3 defa tekrarlayabilir.Nöbetler,ani huzursuzluk,korku, kısa süre tutarsız konuşma, hıçkırık, kusma, kısa dalma nöbetleri,başını duvara vurma,kısa süreli baygınlık gibi basit nöbetlerden, bilinç kaybı, el ve ayaklarda kasılma,ağızdan köpük gelmesi gibi komplike nöbetlere kadar farklılık gösterebilir.

📌Havale geçiren çocukların epilepsi ve diğer nörolojik hastalıklara yakalanma riski, basit havale geçirenler de %1-2, komplike havale geçirenler de ise %8 dir.

📌Modern tıp yüksek ateşi ve havaleyi önlemek için yoğun ve düzenli olarak ateş düşürücü önerir. Ancak ateş düşürücüler ne ilk nöbeti,ne de nöbetin tekrarlamasını önleyemediği tespit edilmiştir.

📌Basit nöbetler bile dışarıdan korkutucu görünebilir ve ailede paniğe sebep olabilir.

Ailenin paniğinden etkilenen doktor gerekli görmese bile çocuğa havaleyi önlemek için antiepileptik ve ateş düşürücü önermek zorunda kalır.

📌Antiepileptik ve ateş düşürücü tedavi en az 2 yıl ya da çocuk 5 yaşına gelene kadar devam eder ancak antikonvülsan ilaçlar epilepsi riskini ortadan kaldırmaz.Sadece nöbetlerin tekrarlanmasını azaltabilir ve yanlız kullanıldığı sürece etkili olabilir, tam tersine nöbetleri arttırabilir de. Yani bu tedavinin hiçbir tedavi edici özelliği yoktur.

Tedavi edici özelliği olmayan bu ilaçların zararlarını görmek için en sık kullanılan antikonvülzan profilaksi ilaçlarının yan etkileri şöyledir.

🔥Fenobarbital🔥

Tedavi sırasında hiperaktivite davranış değişiklikleri öğrenme güçlüğü ve entellektüel kaybı neden olur.

🔥Valproik asit🔥

Nöbetin tekrarını önlemede etkindir ancak pankreasın ve kan üretiminin bozulmasına ölümcül hepatite, glomerülonefrite ve bebeklerde tanımlanamayan metabolik hastalıklara sebep olabilir.

📌Nöbetleri azaltma karşılığında bu kadar ağır bir bedel ödemeye göz alanlar bu konuyu bir daha gözden geçirmelidir.Antikonvülzan profilaksinin  zararları sadece bu ilaçların yan etkileri ile sınırlı değildir.

Zararın büyüklüğünü görmek için havaleye yol açan sebepleri anlamaya çalışmak gerekir.

🌹AİDİN SALİH GERÇEK TIP KİTABINDAN 🌹 sayfa 327-328

Benzer Yazılar

Yorum Bırak